Vanliga frågor

Inloggnings- och registreringsfrågor

Varför kan jag inte logga in?
Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du är säker på att de stämmer, kontakta administratören för att försäkra dig om att du inte har bannlysts från forumet. Det är också möjligt att administratören har gjort en felinställning och behöver åtgärda detta.
Upp

Jag har glömt bort mitt lösenord!
Ingen panik! Även om du inte kan återfå ditt nuvarande lösenord så kan du enkelt återställa det. Gå till inloggningssidan och klicka på Jag har glömt mitt lösenord. Följ instruktionerna och du kommer att kunna logga in igen inom kort.
Upp

Jag har registrerat mig men kan inte logga in!
Försäkra dig först och främst om att du anger rätt användarnamn och lösenord. Om de stämmer så kan en av två saker ha hänt. Vissa forum kräver också att nya registreringar aktiveras innan de kan användas, antingen av dig själv eller av an administratör; denna information visades under registreringen. Om du har fått ett e-postmeddelande, följ instruktionerna i det. Om du inte fått ett e-postmeddelande så kanske du angav en felaktig e-postadress eller så fastnade e-postmeddelandet i ett skräppostfilter. Om du är säker på att e-postadressen du angav var korrekt, kontakta en administratör.
Upp

Alternativ och inställningar

Hur ändrar jag mina inställningar?
Om du är registrerad så sparas alla dina inställningar i forumets databas. För att ändra inställningar, klicka på Kontrollpanel-länken (finns oftast längst upp på forumsidorna men så är inte alltid fallet). Här kan du ändra alla dina inställningar och alternativ.
Upp

Hur kan jag visa en bild tillsammans med mitt användarnamn?
Det finns två bilder som kan visas tillsammans med ett användarnamn i inlägg. Den ena är en titelbild, oftast är dessa bilder i form av stjärnor, prickar eller block som visar hur många inlägg du har gjort eller din status på forumet. Den andra bilden, oftast är den större, är känd som en visningsbild och är i allmänhet unik eller personlig för varje användare. Det är upp till forumadministratören att tillåta visningsbilder och välja vilka sätt visningsbilder kan användas på. Om du inte kan använda visningsbilder, kontakta en forumadministratör och fråga de om deras anledning till detta.
Upp

Hur ändrar jag min titel?
Titlar, som visas under ditt användarnamn, visar hur många inlägg du har gjort eller identifierar speciella användare, t.ex. moderatorer eller administratörer. I allmänhet kan du inte ändra namnet på några forumtitlar eftersom de ställs in av forumadministratören. Missbruka inte forumet genom att posta i onödan bara för att ändra din titel. De flesta forum tolererar inte detta och en moderator eller administratör kommer helt enkelt att sänka ditt inläggsantal.
Upp

Tråd- och inläggsfrågor

Hur skapar jag en ny tråd i en kategori?
För att skapa en ny tråd i en kategori, klicka på den relevanta knappen på antingen kategori- eller trådsidan. Möjligen så måste du registrera dig innan du kan skriva ett meddelande. En lista över vilka behörigheter som du har finns längst ner på kategori- och trådsidorna. Exempel: Du kan skapa nya trådar i denna kategori, Du kan bifoga filer i denna kategori, osv.
Upp

Hur ändrar och raderar jag inlägg?
Såvida du inte är administratör eller moderator kan du endast redigera och ta bort dina egna inlägg. Du kan redigera ett inlägg (ibland bara under en begränsad tid från det att inlägget gjorts) genom att klicka på redigera-knappen för det relevanta inlägget. Om någon redan svarat på ditt inlägg så kommer det att finnas en liten textrad under ditt inlägg efter att du redigerat det, som visar hur många gånger och när du har redigerat inlägget. Detta kommer inte att visas om ingen har svarat på ditt inlägg. Det kommer inte heller att visas om det är en moderator eller administratör som redigerat inlägget. Dock kan de om de vill lämna ett meddelande om vad de ändrat och varför. Observera att vanliga användare inte kan ta bort ett inlägg om det redan besvarats.
Upp

Hur lägger jag till en signatur till mitt inlägg?
För att lägga till en signatur till ett inlägg måste du först skapa en signatur, detta gör du via din kontrollpanel. När du väl skapat din signatur kan du kryssa i Infoga min signatur-rutan i inläggsformuläret för att lägga till din signatur till ditt inlägg. Du kan också automatiskt alltid infoga din signatur till alla dina inlägg genom att ändra inställningarna i din profil (du kan fortfarande förhindra att signaturen infogas i enskilda inlägg genom att klicka ur Infoga min signatur-rutan i inläggsformuläret).
Upp

Hur skapar jag en omröstning?
Det är enkelt att skapa en omröstning. När du postar en ny tråd (eller redigerar det första inlägget i en tråd) så bör du se “Skapa omröstning”-fliken under inläggsformuläret (om du inte kan se detta har du inte behörighet att skapa omröstningar). Skriv in en fråga för omröstningen i “Omröstningsfråga”-rutan och sedan minst två alternativ i “Omröstningsalternativ”-rutan (hur många alternativ du får ha som mest bestäms av administratören) med varje alternativ separerat med en radbrytning. Du kan också välja det antal val användaren får välja under “Alternativ per användare”, en gräns för hur länge omröstningen ska vara (0 för en omröstning som aldrig tar slut) och till sist kan du välja om användarna får ändra sin röst.
Upp

Hur redigerar eller tar jag bort en omröstning?
Som med inlägg kan omröstningar endast redigeras av inläggsskaparen, en moderator eller en administratör. För att redigera en omröstning klickar du på redigeringsknappen för det första inlägget i tråden. Om ingen har röstat så går det att ta bort omröstningen eller redigera alternativen. Om någon däremot har röstat så kan endast moderatorer och administratörer redigera eller ta bort omröstningen. Detta för att förhindra fusk.
Upp

Varför kan jag inte lägga till fler omröstningsalternativ?
Gränsen för antal omröstningsalternativ ställs in av forumadministratören. Om du behöver lägga till fler alternativ till din omröstning än vad som tillåts, kontakta en forumadministratör.
Upp

Varför kan jag inte komma åt en kategori?
Vissa kategorier kan vara begränsade till vissa användare eller grupper. För att visa, läsa, posta, osv. kan du behöva speciell tillåtelse som endast moderatorer och administratörer kan ge dig. Pröva att kontakta dem.
Upp

Varför kan jag inte rösta i omröstningar?
Endast registrerade användare kan rösta i omröstningar (förhindrar fusk). Om du har registrerat dig och ändå inte kan rösta så har du förmodligen inte behörighet.
Upp

Varför kan jag inte bifoga filer?
Möjligheten att bifoga filer kan aktiveras per kategori, per grupp och per användare. Administratören kanske inte tillåter bilagor i just den kategori du försöker posta i, eller så kan endast vissa grupper bifoga filer. Kontakta administratören om du är osäker på varför du inte kan bifoga filer.
Upp

Varför fick jag en varning?
Alla administratörer har egna regler för sina webbplatser. Om de anser att du har brutit mot en regel så kan de utfärda en varning mot dig. Observera att detta är administratörens beslut, och att phpBB Limited inte har någonting att göra med varningar på andra webbplatser. Kontakta forumadministratören om du är osäker på varför du varnats.
Upp

Hur kan jag rapportera inlägg till en moderator?
Om forumadministratören har tillåtit det så ska du se en bild som används för att rapportera inlägg bredvid inlägget som du vill rapportera. Klicka på denna bild och du kommer att guidas igenom stegen som krävs för att rapportera inlägget.
Upp

Vad är “Spara”-knappen i trådformuläret till för?
Denna knapp låter dig spara utkast av meddelanden så att du kan skriva klart och posta de vid ett senare tillfälle. För att ladda in ett sparat utkast, gå till kontrollpanelen.
Upp

Varför måste mitt inlägg godkännas?
Forumadministratören kan kräva att alla inlägg i kategorin du postar i granskas innan de visas. Det är också möjligt att administratören har placerat dig i en grupp av användare som han anser behöver få sina inlägg granskade innan de visas. Kontakta administratören för mer information.
Upp

Hur knuffar jag upp min tråd?
Genom att klicka på “Knuffa upp tråd”-länken i tråden så kan du "knuffa upp" tråden överst på förstasidan i kategorin. Om du inte ser denna länk så kan uppknuffning av trådar vara inaktiverat, eller så har inte den krävda tidsgränsen uppnåts än. Det går också att knuffa upp en tråd genom att helt enkelt svara på den. Försäkra dig dock först om att du följer forumreglerna.
Upp

Sökning på forumet

Hur söker jag på forumet?
Ange en term i sökrutan som finns på indexsidan, forumsidor och trådsidor. Avancerad sökning kan nås genom att klicka på “Avancerad sökning”-länken som finns på alla sidor på forumet. Hur sökfunktionen nås kan variera beroende på vilken stil som används.
Upp

Varför får jag inga träffar på min sökning?
Din sökning var förmodligen för vag och innehöll för många vanliga termer som inte indexeras av phpBB3. Var mer specifik och använd alternativen som finns i avancerad sökning.
Upp

Varför får jag en tom sida när jag försöker söka!?
Din sökning resulterade i för många resultat för webbservern att hantera. Använd “Avancerad sökning” och var mer specifik med termerna och med vilka kategorier som ska sökas i.
Upp

Hur hittar jag mina egna inlägg och trådar?
Dina egna inlägg kan hittas antingen genom att klicka på “Visa dina inlägg” i kontrollpanelen eller via din egen profilsida. För att söka efter dina trådar, använd avancerad sökning och fyll i de olika alternativen på lämpligt sätt.
Upp